Use the Custom Google Search to find articles quickly! 

 

OLTENIA - STUDII SI COMUNICARI STIINTELE NATURII

 

bullet

About the Journal

bullet

About the Museum

bullet

Editorial Board

bullet

Author Guidelines

bullet

Journal Content

 

Issue XXI. (21) - December 2005

Prev issue  ///   Next Issue

Jump to the Subject of Interest:

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays /// Commemorations ///

PALEONTOLOGY

 

Ansambluri de mamifere pliocene din Bazinul Dacic (România) şi semnificaţia lor ecologică şi paleoclimatică

Elena Terzea

download pdf

 

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays ///  Commemorations ///

 

BOTANY

 

Cercetari ecofiziologice la câteva plante lemnoase ale unor ecosisteme forestiere din Podişul Central Moldovenesc

Alice Pisică Donose, Anca Antohe, Alexandrina Murariu

download pdf

 

Flora endemică din munţii Argeşului

Valeriu Alexiu

download pdf

 

Asociaţii vegetale ierbacei din depresiunea subcarpatică vâlceană

Daniel Răduţoiu, Amira Răduţoiu, Maria Ionela Răduţoiu

download pdf

 

Flora Rezervaţiei Călineşti, judeţul Vâlcea

Adrian Năstase, Melania Năstase

download pdf

 

Flora ruinelor Curţii Domneşti din Târgovişte

Mihail Dumitru

download pdf

 

Implicaţiile chemotaxonomiei în cercetarea farmacognostica

Ion Tiţă, Dan-George Mogoşanu

download pdf

 

Cercetări fitochimice preliminare asupra unor specii de Senecio

Dan-George Mogoşanu, Ion Tiţă

download pdf

 

Inventarul etnobotanic al plantelor medicinale cu uz veterinar din flora Olteniei. Nota 1

Dan Andrei Butaru, Ştefăniţă Tiţă, Claudia Tiţă, Dan-George Mogoşanu

download pdf

 

Plante toxice din flora Olteniei, cu implicaţii în medicina veterinară

Dan Andrei Butaru, Ştefăniţă Tiţă, Claudia Tiţă, Dan-George Mogoşanu

download pdf

 

Flora şi vegetaţia Măgurei Olari (Mărgineni)

Dumitru Mihail

download pdf

 

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays ///  Commemorations ///

 

 

INVERTEBRATE ZOOLOGY

 

Variaţia lunară a structurii populaţiilor de uropodine (Acarina: Uropodina), din pădurea Făget (Argeş)

Ioana-Cristina Constantinescu

download pdf

 

Cercetări faunistice asupra unor subfamilii de ichneumonidae (Hymenoptera) din
Munţii Căliman (Nota 1)

Constantin Pisică

download pdf

 

Ortoptere (Insecta: Orthoptera) din colecţia entomologică a Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova

Florentina Toganel, Cornelia Chimişliu

download pdf

 

Contribuţii la cunoasterea faunei de ortoptere şi mantide (Insecta: Ortoptera şi Dictyoptera) din România

Pisică Elena, Angela Petrescu

download pdf

 

Situaţia atacului speciilor de lepidoptere asupra culturilor de varză din zona de
sud-est a României

Gabriela Patrichi

download pdf

 

Dinamica zborului la macrolepidoptere (Insecta: Lepidoptera) din Pădurea “Dumbrava Sibiului” în perioada 2001-2004, Fam. Nymphalidae

Cristina Stancă-Moise

download pdf

 

Diplopode din Delta Dunării (Nota 2-a)

Traian Ceuca, Delia Ceucă

download pdf

 

Structura cenozelor de Carabidae (Insecta, Coleoptera) în culturile de grâu, lucernă şi viţă de vie din Republica Moldova

Dănilă Anatol

download pdf

 

Carabidele (Coleoptera: Carabidae) din diferite tipuri de păduri cu esenţe foioase din rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”

Elena Baban, Zaharia Neculişeanu

download pdf

 

Coleopterele saproxilice din rezervaţia peisagistică "Codrii Tigheciului"

Bacal Svetlana

download pdf

 

Spectre ecologice ale coleopterelor edafice din rezervaţia peisagistică "Codrii Tigheciului"

Bacal Svetlana

download pdf

 

The Catalogue of the Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) of the Oltenia Museum, Craiova (II)

Rodica Serafim, Cornelia Chimişliu

download pdf

 

Contribuţii la cunoaşterea subfamiliei Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) din fauna Olteniei

Cornelia Chimişliu

download pdf

 

Cercetări privind diversitatea scarabaeoideelor (Coleoptera: Scarabaeoidea) din
Valea Doftanei (comuna Doftana, judeţul Bacău)

Mihaela Arinton

download pdf

 

 Genul Epitrix FOUDRAS (Chrysomelidae : Coleoptera) în România

Aurelian Leonardo Ilie

download pdf

 

Principalii dăunatori seminofagi ai cvercineelor şi măsuri de control a acestora

Constantin Neţoiu

download pdf

 

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays ///  Commemorations ///

 

 

VERTEBARTE ZOOLOGY

 

Observaţii asupra modificărilor biometrice şi gradimetrice înregistrate la populaţiile de Trachurus mediterraneus ponticus

Angelica Curlişcă

download pdf

 

Iernarea populaţiilor de păsări pe dunăre, între localităţile Baziaş-Orşova-Turnu Severin, 1996-2005

Andrei Kiss

download pdf

 

Situaţia ihtiofaunei din Lacul Victoria Dolj

Claudia Ionelia Goga

download pdf

 

Analiza zonei de hibridare dintre Bombina bombina şi Bombina variegata din Nord - Vestul dealurilor Tăşadului (România)

Covaciu-Marcov Severus-Daniel, Bogdan Horia, Peter Violeta-Ionela,Groza Marius, Diaconu Daniela

download pdf

 

Spectrul trofic al broaştei de lac, Rana ridibunda PALL. 1771 pe pârâul Peţea (jud. Bihor, România)

Violeta  I. Peter, István Sas, Diana Cupşa, Éva H. Kovács, Gabriella Bányai

download pdf

 

Dinamica populaţiei de Podarcis taurica din zona Bechet – Dolj

Viorel Lazăr

download pdf

 

Colecţia de păsări a Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti (România). Istoric şi perspective

Angela Petrescu

download pdf

 

Monitorizarea avifaunei unor zone umede din bazinul Prutului

Carmen Gache, Johanna Walie Muller

download pdf

 

Specii de păsări limicole clocitoare în bazinul Prutului

Johanna Walie Müller

download pdf

 

Observaţii de tip monitoring asupra păsărilor de baltă de pe lacul de acumulare Bascov – râul Argeş în perioada 2000 – 2004

Conete Denisa, Adrian Mestecăneanu, Radu Gava

download pdf

 

Starea actuală a avifaunei din Lunca Dunării dintre Jiu şi Olt

Narcisa Orzaţă

download pdf

 

Rarităţi avifaunistice consemnate în Oltenia

Mirela Sabina Ridiche

download pdf

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays ///  Commemorations ///

 

 

ECOLOGY

 

Contribuţii la cunoaşterea gastropodelor din tanatocenozele cochilifere de pe plajele litoralului românesc al Mării Negre

 (Olivia Cioboiu

download pdf

 

Impactul haldelor de cenuşă din zona centrală a Olteniei asupra mediului înconjurător

Constantin Cotigă, Andreea Mădălina Cotigă

download pdf

 

Alunecări de teren în Ţara Loviştei

Melania Năstase, Adrian Năstase

download pdf

 

Importante arii de protecţie din Bazinul Cernei de Olteţ

Daniel Răduţoiu

download pdf

 

Inventarierea comunităţilor biotice acvatice din B. H. Mureş, în conformitate cu cerinţele implementării Directivei cadru a apelor

Chiriac Gabriel, Vintilă Florentina, Galasiu Luminiţa, Lungu Aurica

download pdf

/// Paleontology ///  Botany /// Invertebrate Zoology /// Vertebrate Zoology /// Ecology ///

/// Scientific essays ///  Commemorations ///

 

 

SCIENTIFIC ESSAYS

 

Istoria Ştiintelor Biologice în România în perioada celui de-al doilea război mondial (1940-1947)

Ştefan Negrea

download pdf

 

Istoria Ştiintelor Biologice în România: perioada postbelică (1948-1989)

Ştefan Negrea

download pdf

 

René Jeannel (1879-1965): 40 de ani de la moartea principalului colaborator al lui Emil Racoviţă

Alexandrina Negrea, Ştefan Negrea

download pdf

 

Cu A. L. Montandon (1852 - 1922) prin Dobrogea

Gabriela Andrei

download pdf

 

Consideraţii asupra orhideelor din judeţul Dâmboviţa

Mihai Dumitru

download pdf

 

Megaforbietele din Carpaţii Meridionali

Magdalena Chiriţoiu

download pdf

 

Unele aspecte privind biologia şi ecologia parazitoizilor oofagi din genul Trichogramma

Carmen Ciuculescu

download pdf

 

Clima încotro? Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; Protocolul de la Kyoto

Paula Spătărelu Iancu

download pdf

 

 

 

 

 

 

Feedbak to WebMaster