Use the Custom Google Search to find articles quickly! 

 

OLTENIA - STUDII SI COMUNICARI STIINTELE NATURII

 

bullet

About the Journal

bullet

About the Museum

bullet

Editorial Board

bullet

Author Guidelines

bullet

Journal Content

 

Issue XXVII. (27) , No.2 - December 2011

download Cover&Content

 

Prev issue  ///   Next Issue

Jump to the Subject of Interest:

/// VEGETAL BIOLOGY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

VEGETAL BIOLOGY

 

Genetic and breeding value of tomato varieties without geniculate joint of floral peduncle / Valoarea genetico-ameliorativă a formelor de tomate fără articulaţie geniculată a peduncului floral

MIHNEA Nadejda

 download pdf

 

Research regarding the intensity of some physiological processes in Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. & NAKAI in grafted plant crops / Cercetări privind intensitatea unor procese fiziologice la Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. & NAKAI în culturi de plante altoite

NICOLAE Ion, LASCU Nicolae, TOMA Vasile

 download pdf

 

Species with potential for anthocyanins extraction in Argeş county flora / Specii cu potenţial pentru extracţia antocianilor din flora judeţului Argeş

SOARE Liliana Cristina, FERDEŞ Mariana, DOBRESCU Codruţa-Mihaela

 download pdf

 

Comparative research regarding the chemical composition of volatile oils from Mentha longifolia (L.) HUDS. / Cercetări comparative privind analiza chimică a uleiurilor volatile de Mentha longifolia (L.) HUDS.

ANDRO Anca Raluca, BOZ Irina, ZAMFIRACHE Maria-Magdalena, BURZO Ioan

 download pdf

 

Self-thinning for hungarian and turkey oak wildlings / Eliminarea naturală în seminţişurile de gârniţă şi cer

BERCEA Iulian

 download pdf

 

Poëtum sylvicolae BUIA, PĂUN, SAFTA et POP 1959 from south western part of Romania / Poëtum sylvicolae BUIA, PĂUN, SAFTA et POP 1959 din sud-vestul României

RĂDUŢOIU Daniel

 download pdf

 

Study on vegetation of glacial cirques in Moldoveanu and Galbena Mountains, Făgăraş Massif / Studiu asupra vegetaţiei căldărilor glaciare din Munţii Moldoveanu şi Galbena, Masivul Făgăraş

STANCU Daniela Ileana

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

INVERTEBRATE ZOOLOGY

Rare species of orthoptera (Insecta) from the Republic of Moldova / Specii rare de ortoptere (Insecta) din Republica Moldova

STAHI Nadejda, DERJANSCHI Valeriu

  download pdf

 

Seasonal changes in abundance and diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in two natural habitats of the Jamaica BAY Wildlife Refuge / Dinamica activităţii sezoniere şi diversitatea carabidelor (Coleoptera: Carabidae) în două habitate naturale din Refugiul Natural Jamaica (JBWR)

NECULISEANU Zaharia

 download pdf

 

Distribution and relative abundance of the species Poecilus cupreus LINAEUS 1758 (Coleoptera: Carabidae) in some wheat and potato crops from Romania, 1977-2002 / Răspândirea şi abundenţa relativă a speciei Poecilus cupreus (LINAEUS 1758) (Coleoptera: Carabidae) în unele culturi de grâu şi cartofi din România, 1977-2002

VARVARA Mircea, ŠUSTEK Zbyšek

 download pdf

 

Studies on staphylinidae belonging to the genus Carpelimus LEACH, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae FLEMING, 1821) from Bulgaria / Studii asupra genului Carpelimus LEACH, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae FLEMING, 1821) din Bulgaria

RAYCHEV Ivan

 download pdf

 

Infestation of the medicinal plant Sedum telephium L. (Crassulaceae) by the weevil Aizobius sedi GERM. (Coleoptera: Curculionoidaea: Apionidae) in the karst region of Oltenia (south of Romania) / Infestarea plantei medicinale Sedum telephium L. (Crassulaceae) de către gărgăriţa Aizobius sedi GERM. (Coleoptera: Curculionoidaea: Apionidae) în regiunea carstică a Olteniei (sudul României)

BÂRCĂ Valentin, NICULAE Marilena

 download pdf

 

Infestation of the medicinal/ornamental plant Alcea rosea L. (Malvaceae) by the weevil Rhopalapion longirostre OLIVIER, 1807 (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae) in Oltenia (southern Romania) / Infestarea plantei medicinale Alcea rosea L. (Malvaceae) de către gărgăriţa Rhopalapion longirostre OLIVIER, 1807 (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae) în Oltenia (sudul României)

BÂRCĂ Valentin, NICULAE Marilena, PANAITESCU Dragoş

 download pdf

 

New data regarding the diversity of the Satyrinae subfamily (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae) from the Oltenia fauna, Romania / Noi date privind diversitatea subfamiliei Satyrinae (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae) în fauna Olteniei, România

CHIMIŞLIU Cornelia

 download pdf

 

Study on the Macrolepidoptera collected from the Dumbrava Sibiului forest existing within the collection of Dr. Viktor Weindel / Studiu privind speciile de Macrolepidoptere colectate din Pădurea Dumbrava Sibiului existente în colecţia Dr. Viktor Weindel

STANCĂ-MOISE Cristina

 download pdf

 

Genetic analysis in Drosophila melanogaster natural populations collected from different ecosystems subjected to abiotic stress / Analize genetice la populaţiile naturale de Drosophila melanogaster colectate din diferite ecosisteme supuse stresului abiotic

CHELU Cristina, CORNEANU Mihaela, BUTNARU Gallia

 download pdf

 

A surwey of known parasitoides of family Cerambycidae (Insecta: Coleoptera: Chrysomeloidea) / Studiul parazitoizilor întâlniţi la familia Cerambycidae (Insecta: Coleoptera: Chrysomeloidea)

LILA Gima

 download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

VERTEBARTE ZOOLOGY

Experimental works regarding the early stages growth at Ancistrus brevipinnis (REGAN, 1904) and Corydoras aeneus (GILL, 1858), under some stressing factors influence / Experimente de dezvoltare a stadiilor timpurii la speciile Ancistrus brevipinnis (REGAN, 1904) şi Corydoras aeneus (GILL, 1858) supuse unor factori stresanţi

CHIOREAN Adriana, STĂNCIOIU Soare, DUMITRESCU Elena, ALEXANDROV Laura

 download pdf

 

Ichthyophthirius multifiliis infection at Carassius gibelio from the small reservoirs within the Preajba Valley / Infecţia cu Ichthyophthirius multifiliis la Carassius gibelio din lacurile mici de baraj din bazinul Preajba

GOGA Ionelia Claudia, TÎMBURESCU Constanţa

 download pdf

 

Research about Dârmăneşti village ornithofauna (Argeş county, Romania) - Cercetări despre ornitofauna satului Dârmăneşti (judeţul Argeş, România)

MESTECĂNEANU Adrian

 download pdf

 

Multiannual dynamics of shrew (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) communities in the Republic of Moldova / Dinamica multianuală a comunităţilor de chiţcani (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) în Republica Moldova

NISTREANU Victoria

 download pdf

 

Ethological relations in the communities of two species of wood mice Apodemus uralensis and Apodemus sylvaticus / Interacţiunile etologice în comunităţile a două specii de şoareci de pădure Apodemus uralensis şi Apodemus sylvaticus

CEMIRTAN Nelli, NISTREANU Victoria, LARION Alina, SAVIN Anatol

 download pdf

 

Contributions to the knowledge of pathology of the species Otaria byronia (BLAINVILLE, 1820) – Pinnipedia in captivity conditions / Contribuţii la cunoaşterea patologiei speciei Otaria byronia (BLAINVILLE, 1820) - Pinnipedia în condiţii de captivitate

CURLIŞCĂ Angelica, CAISIN Ancuţa, PAPADOPOL C. Nicolae, CRISTEA Victor

 download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

ECOLOGY

Groundwater pollution due to infiltrations from ash deposits. Case study: S. C. Renel S. A. Craiova / Poluarea apelor subterane datorată infiltraţiilor de la depozitele de cenuşă. Studiu de caz: S. C. Renel S. A. Craiova

GAVRILESCU Elena

 download pdf

 

Structure and dynamics of the phytoplankton from Vâlsan Lake / Structura şi dinamica fitoplanctonului Lacului Vâlsan

VLĂDUŢU Alina – Mihaela

 download pdf

 

The role of the Danube hydrographic basin in the distribution of gastropods within the faunistic provinces of Romania / Rolul bazinului hidrografic al Dunării în răspândirea gastropodelor în provinciile faunistice din România

CIOBOIU Olivia

 download pdf

 

Conservation of valuable landscape from the basin of the Prut River (the Republic of Moldova) / Conservarea unor peisaje valoroase din bazinul râului Prut (Republica Moldova)

LIOGCHII Nina, BEGU Adam, BREGA Vladimir, DONICA Ala

 download pdf

 

Groundwater fluctuation of the baltic coast in the slowinski national park and its effect to local diversity / Fluctuaţiile apei freatice de pe coasta baltică a Parcului Naţional Slowinski şi efectele sale asupra diversităţii locale

CZERNIAWSKA Jolanta

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

PALEONTOLOGY

New contributions to the Ciocadia middle miocene flora (part one) / Noi contribuţii la flora miocen medie de la Ciocadia (partea întâi)

PARASCHIV Valentin, SEBE Oana-Gabriela

 download pdf

 

Phylloceratids from the upper Jurassic deposits of Hăghimaş Mts. (The Eastern Carpathians – Romania) / Phylloceratide din Jurasicul superior din Munţii Hăghimaş (Carpaţii Orientali – România)

GRIGORE Dan

 download pdf

 

Eotrigonodon (Osteichthyes, Plectognatii) in Richard Breckner’s Collection (Natural History Museum Sibiu) / Eotrigonodon (Osteichthyes, Plectognatii) în colecţia Richard Breckner (Muzeul de Istorie Naturală Sibiu)

CIOBANU Rodica

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

SCIENTIFIC ESSAYS

 

Considerations on human evolution and on species origin centers / Consideraţii asupra evoluţiei omului şi a centrelor de origină a speciilor

CORNEANU C. Gabriel, CORNEANU Mihaela

 download pdf

 

Research forerunners in the field of aquatic ecology from Romania / Precursori ai cercetării în domeniul ecologiei acvatice din România

BREZEANU Gheorghe, CIOBOIU Olivia

 download pdf

 

In memoriam University Professor Doctor Constantin Pisică (1932-2011) / In memoriam Profesor universitar doctor Constantin Pisică (1932-2011)

MUSTAŢĂ Gheorghe

download pdf

 

 

BOOK REVIEW

 

 

 

 

 

 

Feedbak to WebMaster